Vi ønsker deg til styret i NFE!

Vi søker nye engasjerte personer inn i styret, og oppfordrer deg til å stille til valg som styremedlem. Foreningens formål er å skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmer, og hovedoppgavene for styret er å arrangere vitenskapelige møter for medlemmene, drive opplysning om pågående aktiviteter på ernæringsfronten, samt fremme kunnskap om medlemmenes faglige kompetanse. Vi er avhengige av medlemmers innsats for at foreningen kan fortsette med dette viktige arbeidet, og som styremedlem har du muligheten til å påvirke. Du vil sitte igjen med et utvidet faglig og sosialt nettverk, samt nyttig erfaring med å arrangere faglige møter, påvirke viktige politiske prosesser og generelt styrearbeid. Et styreverv kan også bidra til at du skiller deg ut fra de andre i en søknadsprosess.

NFE søker følgende:

1 styreleder (1 år)
3 styremedlemmer (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)
1 studentrepresentant (1 år)

Har du et brennende engasjement for ernæringsfaget, har du interesse for blogging eller kommunikasjon i sosiale medier, trives du med tall og har sans for økonomi, har du en leder i magen eller andre egenskaper du mener kan være nyttig i NFE-styret? Send en epost med informasjon om deg og din faglige bakgrunn, eventuell arbeidserfaring eller tidligere erfaring med styrearbeid til valgkomiteen ved Lisa Garnweidner-Holme lisa.g.holme@gmail.com eller tirilcborge@gmail.com. Skriv gjerne hvilket verv du er interessert i. Kriteriet for å sitte i styret er at du er NFE-medlem (eller innmeldt innen 13. mars).

Nyhetsarkiv