Skriftlig spørsmål til Bent Høye

Tore Hagbakken fra Arbeiderpartiet har stilt følgende spørsmål til Bent Høye:
Hvorfor brukes ikke i større grad kvalifisert personell til å sikre kompetanse på ernæringsfeltet innen pleie- og omsorgstjenesten?

Du kan lese både Tore Hagebakkens spørsmål, og Bent Høyes svar her.

Nyhetsarkiv