Svar fra HOD angående tittelen ernæringsfysiolog

Publisert: 30.06.2016

NFE har nå mottatt svar fra HOD på vårt brev der vi tok opp en rekke problemer knyttet til departementets vurdering av bruken av tittelen  «ernæringsfysiolog». Vi mener at departementet ikke svarer på punktene vi har bedt om en oppklaring på. Vi vil vurdere hvordan vi går videre med arbeidet i denne saken etter sommeren. […]

Informasjon ångående tittelen «ernæringsfysiolog»

Publisert: 21.04.2016

NFE har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med tittelsaken. Vi har i dag sendt et brev til Helse og – omsorgsdepartementet (HOD), som respons på brevet fra HOD til Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF) vedrørende vurdering av bruk av tittelen «ernæringsfysiolog». Vi stiller oss her kritiske til departementenes prosess. Brevet kan dere lese her.

Bruken av den beskyttede tittelen ernæringsfysiolog

Publisert: 29.03.2016

Rett før påske mottok Norsk Forening for Ernæringsfysiologer (NFE) en uttalelse fra Kunnskapsdepartementet (KD) angående bruken av den beskyttede tittelen «ernæringsfysiolog». I samråd med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har KD kommet frem til at tittelen ernæringsfysiolog fortsatt bør være beskyttet i forskrift om grader og beskyttede titler, slik at denne gradstittelen ikke kan brukes av andre enn de som […]

Vedrørende tittelen «ernæringsfysiolog»

Publisert: 09.09.2015

Her er siste nytt i tittelsaken: Forskriftssaken om «sivilingeniør/siviløkonom» er fortsatt ikke ferdigbehandlet i departementet. Forhåpentligvis vil den bli det i løpet av høsten. Etter dette vil Kunnskapsdepartementet se nærmere på saken rundt kravet til bruk av tittelen «ernæringsfysiolog».

NFE jobber videre etter avslag

Publisert: 21.08.2014

Sommeren er over og NFE vil med dette gi dere litt mer utfyllende informasjon om utfallet av søknaden om autorisasjon som helsepersonell for kandidater med bachelor i ernæring og hva NFE vil jobbe videre med i tiden fremover. Svar på autorisasjonssøknaden Den 7. juli gikk det ut en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om […]

Ingen autorisasjon i denne omgang

Publisert: 07.07.2014

Helsedepartementet gikk idag ut med en pressemelding der de dessverre skriver at ingen flere utdanningsgrupper, deriblant ernæringsfysiologer, vil bli gitt autorisasjon i Norge nå. NFE vil legge ut en lengre kommentar til dette etter ferien. Dette er i første omgang bare til info. – Det er viktig med sterke fagprofesjoner, men en utvikling med stadig […]

Vurderingen av autorisasjonssøknaden er fortsatt under behandling

Publisert: 04.03.2014

Behandlingen med autorisasjonssøknaden har tatt noe lenger tid enn antatt. Tilbakemelding fra Helsedirektoratet anslår at oversendelse til departementet vil skje i siste halvdel av mars.

Informasjon om bruk av tittelen «Ernæringsfysiolog»

Publisert: 30.01.2014

Kjære medlemmer! I disse dager går KEFF ut med informasjon om titlene ”ernæringsfysiolog” og ”klinisk ernæringsfysiolog” (se her). For å unngå forvirring ønsker vi i NFE-styret å komme med ytterligere informasjon. Sakens kjerne er at tittelen ”ernæringsfysiolog” er beskyttet i henhold til Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og […]

NFE har mottatt bekreftelse på at autorisasjonssøknaden er mottatt

Publisert: 03.12.2013

NFE har mottatt en bekreftelse fra Helsedirektoratet om at søknaden om autorisasjon for ernæringsfysiologer er mottatt.

Søknad om autorisasjon for ernæringsfysiologer er sendt

Publisert: 18.10.2013

Torsdag 17. oktober sendte styret i NFE på vegne av medlemmene søknad om autorisasjon for kandidater med bachelorgrad i ernæring. Det var blant annet med bakgrunn  i unntaket for moms på «alternativ behandling» , og de dårlige konkurransevilkårene dette medfører for NFE sine medlemmer, at styret fikk støtte i årsmøtet 2012 for å prioritere arbeidet […]

Nyhetsarkiv