Årsmøte i NFE ble avholdt den 13. mars

Det ble valgt inn nye styremedlemmer i NFE-styret for perioden 2017/2018.

Den nye styresammensetning er som følger:

Kristel Hoel (leder)
Sigrun Henjum (styremedlem)
Silje Golberg Brenno (styremedlem)
Malén Gudbrandsgard (styremedlem)
Susann Stave (styremedlem)
Marit Zinöcker (varamedlem)
Anne Lene Løvhaug (varamedlem)
Jørgen Torgerstuen Johnsen (studentrepresentant)

Gratulerer til dere alle!

På møte hadde professor Anna Haug fra NMBU foredrag om betydningen av sammensetningen av foret, på maten vi spiser.

Her finner du foredraget.

Nyhetsarkiv