Årsmøte 2017

Kjære alle NFE medlemmer. Vi planlegger nå årsmøte for 2017 (Innkalling med info om tid og sted kommer), og ber om at saker som ønskes drøftet på møtes meldes til styret innen 15 januar.

På årsmøtet skal det velges ny leder, samt nye styremedlemmer.

Dette er en unik sjanse til å få innblikk i hva som skjer i ernæringsfaget, 
med tanke på utdanning, yrkesutøvelse og samfunn/politikk. 
Gjennom et styreverv får du bidra til å påvirke prosesser relatert til mange felter der vi med ernæringskompetanse spiller en viktig rolle.

Dersom du ønsker å stille til valg til et styreverv, ber vi deg om å melde din interesse ved å sende oss en e-post der du inkluderer litt informasjon om deg selv.

Styret@nfe.no

Nyhetsarkiv